Ưu đãi khủng tháng 3

Chính sách trả hàng và hoàn tiền

Điều kiện trả hàng
Quý khách khi mua các sản phẩm tại Sản Vật Phương Nam đồng ý rằng chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền với các trường hợp:

  • Quý khách đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm
  • Sản phẩm bị hư, lỗi trong quá trình vận chuyển
  • Giao sai sản phẩm
  • Sản phẩm nhận được có sự khác biệt rõ rệt với các thông tin được cung cấp trước đó.

Thay đổi ý định mua hàng

Các trường hợp trả hàng do người mua thay đổi ý định mua hàng chứ không phải do lỗi sản phẩm sẽ không được chấp nhận.

Tình trạng của hàng trả lại

Trong trường hợp cần gửi hàng trả lại, quý khách lưu ý cần đóng gói lại sản phẩm và gửi trả lại toàn bộ bao gồm sản phẩm, hóa đơn… Chúng tôi khuyến khích quý khách quay video hoặc chụp ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu.

Hoàn tiền cho hàng trả lại

Sản Vật Phương Nam chỉ hoàn tiền cho quý khách khi đã có xác nhận nhận được hàng trả lại hoặc chấp nhận yêu cầu hoàn tiền không cần trả hàng.

Tranh chấp
Trường hợp xảy ra tranh chấp giữa 2 bên (bên mua và bên bán), không đồng thuận trong phương án giải quyết thì 2 bên có thể nhờ đến cơ quan chức năng để giải quyết.